tirsdag 29. september 2009

Debatten om oljen mangler energi


Det står dårlig til med debatten om Norges viktigste næringsvei; olje- og gassvirksomheten på kontinentalsokkelen. Stavanger Aftenblad har gitt et viktig bidrag til større åpenhet ved å avsløre at Olje- og energidepartementet har nektet Oljedirektoratet å offentliggjøre sine scenarioer. Jeg ble bedt av Aftenbladet om å gi en kommentar til dette, og dette ga meg en anledning til å reflektere over noe som etter manges mening et viktig samfunnsanliggende. Jeg inviterer deg til å lese intervjuet her.

Jeg har også kommentert mangel på åpen oljedebatt i min petroLerøen-spalte i offshore.no. Denne kommentaren kan du lese her.

Debatten om oljen mangler energi. Det har vi heldigvis anledning til å gjøre noe med.

tirsdag 22. september 2009

Når fanger slippes fri med pass


De færreste - om noen i det hele tatt - vil skjønne norske myndigheter, når en person som er dømt til 21 års fengsel og 10 års sikring, får utstedt nytt pass. Inndragelse av pass bør være en selvfølgelig del av frihetsberøvelsen.

En rettsstat skal behandle sine innsatte på en human måte. Det betyr imidlertid ikke at de skal få anledning til å forlate landet, og komme hjem igjen når det måtte passe, slik vi nå har fått et alarmerende eksempel på.

Det er ikke det minste rart at offerets pårørende føler seg krenket når fanger slippes på permisjon med pass.