fredag 3. april 2009

Rødt lys for røde tall

De som i fjor forvaltet Norges oljemilliarder med 633 milliarder kroner i tap, har fått 487 millioner kroner i bonus. Hva er det de er belønnet for?

Statens vegvesen bygger nå fastlandsforbindelse til Finnøy i Rogaland. Den undersjøiske tunnelen er kostnadsberegnet til 530 millioner kroner. Det er omtrent tilsvarende beløp som er utbetalt i bonus til statens forvaltere av oljemilliardene.

De som 20 år fremover skal betale bompenger for å bruke Finnfast, vil i likhet med alminnelige norske skatte- og bompengebetalere, ikke ha forståelse for premieringen av de som har tapt et beløp som kunne finansiere Finnfast 11 ganger.

Det var på tide at den rød-grønne regjeringen skjønte at her må det grønne lyset slukkes og det røde tennes. For den norske stat kan ikke leve med en verdensrekord i å premiere røde tall.