tirsdag 24. mars 2009

Et skudd i foten før høstjakten

Senterpartiets utdanningspolitiske talskvinne Inger Enger sier i et intervju med Stavanger Aftenblad i dag at hun oppfatter SVs landsmøtevedtak om å si nei til religiøse friskoler som et brudd på menneskerettighetene. Det er en sterkt uttalelse, og det forteller mye om det samarbeidsklima som utvikler seg i regjeringen. Det er høyst forståelig at mange nå spør hvorfor SV sitter i regjeringen. Valgforsker Frank Aarebrot sier at SV med dette har skutt seg selv i foten. Det er velgerne som skal avgjøre utfallet av høstjakten på taburettene i Stortinget; valgkampen og selve valget.

En eventuell mindretallsregjering utgått fra Arbeiderpartiet vil sannsynligvis ha mer støtte å hente fra Høyre, Venstre, KrF og Sp i Stortinget enn fra sin nåværende regjeringspartner på venstresiden.

Det tolerante samfunn med mangfold har fått et alvorlig skudd for baugen, avfyrt med god gjenklang mellom de syv fjell i Bergen, fra SVs landsmøte, i forsamlingssalen til landets største eier av religiøse friskoler, Norsk Luthersk Misjonssamband.

Jeg regner med at Misjonssambandet slipper å skyte en hvit pil etter husleien.