mandag 9. mars 2009

Hvor ble det av pengene?

Beregninger viser at 50 000 milliarder dollar av verdiene i verdens finansmarkeder er blitt borte etter at krisen satte inn. Få mennesker makter å skaffe seg et begripelig forhold til et slikt tall. Det er ille nok at Statens Pensjonsfond Utland II tapte 3,8 millioner kroner i minuttet gjennom hele januar måned i år. Selv det er et tall som det er vanskelig å begripe for de fleste mennesker.

Når 50 000 milliarder dollar er gått tapt er det ikke unaturlig å spørre hvor pengene er blitt av? Er det slik å forstå at det sitter noen få mennesker og/eller instituasjoner og har fylt sine pengebinger med tilsvarende?

Nei, vi står nok snarere overfor en situasjon der verdier er blitt blåst opp i et marked som ikke kjenner eller vil kjenne andre suksessindikatorer enn vekst, vekst, vekst. Problemet med store deler av veksten er at den har manglet substans.

Vi må kjøle oss ned å spørre om vekst er det eneste som bringer oss fremover.