mandag 9. februar 2009

Fremtiden i vinden

Regjeringen har bestemt at det skal brukes nærmere 1 milliard kroner på utvikling av ny og fornybar energi. Satsingen skal skje gjennom åtte nasjonale sentere. Vindkraft er et av de prioriterte områdene for utvikling av ny energi. Er det noe vi har nok av her i landet er det vind. Det er på høy tid at vi tar den ibruk, slik at vi samtidig med å se værmeldingen med varsel om vindstyrke, kan begynne å telle penger og bedre miljø. Da vi for 20 år siden fant Trollfeltet i Nordsjøen, snakket vi om at utnyttelsen av de store gassressursene krevde at vi temmet Troll og foretok en månelanding. Vi greide det, og gassen i Troll har betydd mye for å bedre Europas energi- og miljøsituasjon.

Nå er tiden kommet til å temme vinden. Gassen og oljen i Troll ble dannet i Juratiden. Naturen var ferdig med prossen for rundt 136 millioner år siden. Naturens store energirikdommer ble liggende i havbunnen inntil menneskene hadde skaffet seg kunnskap og teknologi til å finne og produsere ressursene. De heldige var vår generasjon. Vinden har vært det hele tiden, og den vil være der også etter at olje og gassen tar slutt.

Houston har uten konkurranse kunnet presentere seg som verdens oljehovedstad i mange år. Nå sier byens myndigheter at millionbyen i Texas også har som ambisjon å bli verdens hovedstad for ny energi. Sist sommer besøkte 10 000 mennesker en konferanse og utstilling om vindenergi i Houston. Det er utrolig spennende å følge med i det som skjer i Texas. En av de største satsingene på ny energi skjer i regi av den gamle oljemannen T. Boone Pickens. Det var han som tidlig på 1980-tallet prøvde å overta flere oljeselskaper; Phillips, Gulf og Unocal. Hans store formue er hovedsaklig tjent på olje. Hans liv har vært delt på tre ektefeller. I år fyller han 81. Han har tatt initiativet til å bygge verdens største vindmøllepark i Texas.

Det blåser mye på høyslettene i de vestlige deler av Texas, et av USAs viktigste oljeområder på land. Herfra regner man med å kunne produsere vind som skal dekke fem prosent av elektrisitetsforbruket i delstaten, og 15 prosent av forbruket i Houston.

Når det blåser er det fremtiden og den nye energien som er i vinden. Det gjelder å stå oppreist i stormkastene, og temme naturens enorme krefter. Det kommer til å koste endel, men det kommer ikke til å forurense. Og så kommer det til å gi mye lys og varme og håp for den globale klimapolitikken.

Regjeringens milliardsatsing er bra, men dette må bare være en begynnelse til utvikling av en ny stor energindustri, der Norge har muligheter til å gjøre de sterkeste stormer til mye energi, og slik sett bli blant de ledende teknologi- og miljønasjoner i verden.