søndag 15. februar 2009

Renteråd

Banknæringen har hisset seg opp fordi sentralbanksjef Svein Gjerdrem har gitt folk det råd at de bør binde rentene nå. Bankfolk mener at det ikke er sentralbanksjefens oppgave.

Men at bankene har solgt spareprodukter som er så kompliserte at mange kunder ikke forstår hva som har skjedd før det unngåelige tap er et faktum, og til mennesker som er ute av stand til å fatte egne beslutninger, er helt i orden.

Det er godt for bankene å bli minnet om at de ikke er den fjerde person i guddommen, og det er særdeles betryggende og virkningsfullt at påminnelsen kommer fra en sentralbanksjef som har begge beina på jorden.

Det er verre å få et dårlig råd som gir dårlig råd, enn et godt råd som gir bedre bedre råd.

Sentralbanksjefens råd gir i det minste forutsigbarhet på et rentenivå som er til å leve med over tid.